Nước dùng hoàn chỉnh

Nước dùng hoàn chỉnh

Nước dùng hoàn chỉnh Barona - Lẩu Nhật Yosenabe

Nước dùng hoàn chỉnh Barona - Lẩu Nhật Yosenabe được dùng để chế biến món Lẩu Nhật có vị t...

Nước dùng hoàn chỉnh Barona Lẩu Kim Chi

Nước dùng hoàn chỉnh Barona- Lẩu Kim Chi được dùng để chế biến món Lẩu Kim Chi, Canh Kim C...

Nước dùng hoàn chỉnh Barona Lẩu Thái

Nước dùng hoàn chỉnh Barona - Lẩu Thái được dùng để chế biến món Lẩu Thái, Lẩu Hải Sản, Lẩ...