Nước dùng hoàn chỉnh

Nước dùng hoàn chỉnh

Nước dùng hoàn chỉnh Barona - Lẩu Nhật Yosenabe

Nước dùng hoàn chỉnh Barona - Lẩu Nhật Yosenabe được dùng để chế biến món Lẩu Nhật có vị t...

Nước dùng hoàn chỉnh Barona Lẩu Kim Chi

Nước dùng hoàn chỉnh Barona- Lẩu Kim Chi được dùng để chế biến món Lẩu Kim Chi, Canh Kim C...

Nước dùng hoàn chỉnh Barona Lẩu Thái

Nước dùng hoàn chỉnh Barona Lẩu Thái được dùng để chế biến món Lẩu Thái, Lẩu Hải Sản, Lẩu...